Bezpieczna Gmina

dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2
dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2
dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2

Poniżej przedstawiamy wybrane prace dzieci, na temat bezpieczeństwa i zabaw zimowych. Zajęcia organizowane były w zakresie podprogramu „Bezpieczna zima”.

dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2
dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2
dzien-5dzien-4dzien-3dzien-2