Najmłodsi pod opieką strażników

Trwają spotkania strażników gminnych z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego w  ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

Tematem spotkań z najmłodszymi jest  utrwalenie  zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Strażnicy przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych , „autochodzika” oraz elementów mobilnego miasteczka ruchu drogowego omawiają podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię,    tłumaczą jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak i  do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia przypominając o numerach  telefonów alarmowych.

Zachęcamy placówki z terenu naszej gminy do kontaktu i współpracy  z naszą jednostką.