„Bezpieczna droga do szkoły”

Trwają spotkania z  przedszkolakami oraz uczniami szkół na terenie naszej gminy w ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” .

Spotkania  mają na celu podniesienie świadomości dzieci  z zakresu  podstawowych zasad, obowiązujących  na ulicy. Najmłodsi poznawali najważniejsze znaki drogowe, ćwiczyli też ze strażnikami przechodzenie przez przejście dla pieszych. Jednak  szeroko pojęte bezpieczeństwo w drodze do (i ze) szkoły, to nie tylko kwestie związane z ruchem drogowym. Dlatego też funkcjonariusze uświadamiali uczniom inne zagrożenia, które mogą wynikać na przykład z kontaktów z obcymi osobami lub agresywnymi zwierzętami czy dojazdem do szkoły bez fotelików ochronnych.  W realizacji projektu strażnicy wykorzystują miękki zestaw „autochodzik” , elementy mobilnego miasteczka ruchu drogowego, oraz prezentacje multimedialne.