Bezpieczna droga do szkoły

Rusza akcja „Bezpieczna droga do szkoły” .

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym wzorem lat ubiegłych strażnicy gminni rozpoczynają akcję „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom poruszającym się  po drogach po okresie wakacyjnym  oraz nauka bezpiecznego poruszania się, po często ruchliwych drogach, którymi dzieci udają się do szkoły. Przez cały okres roku szkolnego strażnicy prowadzić będą  pracę z dziećmi i młodzieżą szkolną ukierunkowaną głównie na profilaktykę i edukację uczniów najmłodszych klas.

Jednocześnie przypominamy rodzicom, że nie mogą czuć się zwolnieni z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa swym pociechom. Odprowadzając dziecko do szkoły powinni oni pokazać dzieciom nie najkrótszą, a najbezpieczniejszą drogę do szkoły. Tą drogą wspólnie z dziećmi powinni kilkakrotnie przejść utrwalając prawidłowe zachowania  w drodze do szkoły  i zwracając uwagę na  zagrożenia związane z ruchem drogowym.