Będzieszyn -ranny kormoran

Tym razem pomocy strażników potrzebował ranny kormoran.  Ranny ptak został zlokalizowany na terenie Centrum Logistycznego „Żabka”w Będzieszynie  i  po konsultacji w weterynarzem został wyłapany przez strażników i przewieziony do lecznicy dla zwierząt w Trąbkach Wielkich. 

Kormorany to gatunek ptaków chroniony częściowo na terenie Polski , wyjątkiem ochrony stanowią obręby stawów hodowlanych, które zostały  wymienione w Dyrektywie UE 2009/147/WE z 30 listopada 2009 w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.